Simskola (för barn med funktionsvariationer)

Simskola för barn med funktionsvariationer. I den här gruppen simmar barn som har någon form av funktionsvariation tillsammans med en vuxen i bassängen. Det är en liten grupp med max 6 barn och undervisningen anpassas efter barnens individuella behov.

Höstterminen pågår vecka 34-49 (uppehåll vecka 44).
Intresseanmälan sker till: bad.arenaskovde@skovde.se
Grupper startas när det finns minst 3 deltagare.
 
AKTUELLA GRUPPER OCH TIDER: 
Grupp: Snäckan 
Onsdagar: kl. 16.00-16.30