Hopptorn (Hopp & Lek)

På fredagar har vi öppet vårt hopptorn vid motionsbassängen med avsatserna 1, 3 och 5 meter. Vågar du hoppa?


ÖPPETTIDER FÖR HOPPTORN (HOPP & LEK)


FREDAG             
17:00 – 20:00 (entré från 16.30)

  • Öppettider inkluderar dusch och ombytestid.

  • Ej skollov och röda dagar.

                        

PRISER FÖR HOPPTORN (HOPP & LEK)


(OBS! Ingår automatiskt i upplevelsebadsentré)

BARN 3-9 ÅR

ENGÅNGSPRIS: 40 kr

BARN 10-17 ÅR

ENGÅNGSPRIS: 60 kr

VUXEN 18+ ÅR

ENGÅNGSPRIS: 70 kr

Med reservation för ändringar.