Priser för barnbassängen

 

BARN 0-2 ÅR
Enkelbiljett:                  Gratis inträde

BARN 3-9 ÅR
Enkelbiljett:                  35 kr
12-kort*:                          350 kr

BARN 10-17 ÅR
Enkelbiljett:                 55 kr
12-kort*:                        450 kr

VUXEN 18+ ÅR
Enkelbiljett:                 65 kr
12-kort*:                        500 kr
Årskort**:                      2100 kr

Icke simkunniga personer och barn under 12 år* ska vara i simkunnig badande vuxens sällskap.

*Giltighetstid 2 år och återbetalas ej. Förlängning eller återbetalning av kort utförs inte. Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr. Våra 12-kort är personliga och gäller i två år från inköpsdatum. Inträdet till barnbassängen gäller i 3 timmar.
**Årskort är personliga och gäller ett år från inköpsdatum. Återbetalas ej. Förlängning eller återbetalning av kort utförs inte. Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr. Inträdet till barnbassängen gäller i 3 timmar.Vi förbehåller oss rätten att stänga vissa attraktioner vid oförutsedda händelser, reparationsarbeten och ogynnsam väderlek (entrékostnad återbetalas ej i dessa fall).

Med reservation för ändringar.