Tider & Priser

Våren 2020 (vecka 3-25)

Vattenträning utgår aftnar och röda dagar samt uppehåll vecka 7 och  15 (sportlov och påsklov).

 

 klocka Tider våren 2020 

Klassisk vattenträning  
Tisdag kl. 14.00-14.40,     träningsbassängen
Torsdag kl. 14.00-14.40,     träningsbassängen
Styrka- & konditionspass
Måndag kl. 12.00-12.40     rehabbassängen
Tisdag kl. 19.40-20.20, V.23-25 18.10-18.50 rehabbassängen
Torsdag kl. 19.40-20.20, V.23-25 18.10-18.50 rehabbassängen
Styrka & konditionspass med väst  
Onsdag kl. 18.30-19.10, V.23-25 18.10-18.50 rehabbassängen


Hösten 2020 (vecka 34-51)

Vattenträning utgår aftnar och röda dagar samt uppehåll vecka 44 (höstlov).

 

Håll utkik efter höstens tider här.


 
pris Priser

Vattenträning hos oss kostar 75 kr per pass. Köper du din biljett på nätet tillkommer en serviceavgift på 10 kr/biljett. 

För dig som vattentränar oftat rekomenerar vi vårt 10-kort för 550 kr. Kortet är giltigt i två år. Outnyttjad kostnad återbetalas ej. Vid köp av 10-kort tillkommer kostand för armband med 125 kr. 

För att träna själv ska du vara över 12 år och simkunnig. För barn under 12 kräver vi att målsman är med i bassängen.Befrielsegrunder
Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. 

Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.


Med reservation för ändringar

Länkar

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar