Öppettider & Priser

 

Hösten/Vintern 2019 (vecka 34-51)
Vattenträning utgår röda dagar och aftnar samt uppehåll vecka 44 (höstlovet).

 

 klocka Tider hösten 2019 

Cirkelpass  
Måndag kl. 19.40-20.20, motionsbassäng
Klassisk vattenträning  
Tisdag kl. 14.00-14.40, träningsbassängen
Torsdag kl. 14.00-14.40, träningsbassängen
Styrka- & konditionspass
Tisdag kl. 19.40-20.20, rehabbassängen
Torsdag kl. 19.40-20.20, rehabbassängen
Styrka & konditionspass med väst  
Onsdag kl. 18.30-19.10, rehabbassängen

 

pris Kostnad vattenträning

75 kr/gång eller 10-kort 550 kr (engångskostnad 125 kr tillkommer för armband). 
10-kortet gäller i två år och återbetalas ej. 

Åldersgräns

För att träna själv ska du vara över 12 år och simkunnig. 
För barn under 12 kräver vi att målsman är med i bassängen.

Befrielsegrunder
Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. 

Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.


Med reservation för ändringar

Länkar

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar