Bra att veta

Här hittar du nyttig information för dig som planerar att besöka Arena Skövde. Läs gärna igenom våra villkor innan ditt besök. Varmt välkommen!


 

Ledsagare och assistenter
Ledsagare eller personliga assistenter följer med brukaren in i badet utan att betala entré. Vi ber er att ta med ett intyg på att man är anställd som ledsagare eller assistent.

Tänk på att om en person ska stå för hela gruppens förtäring kan ni ladda på pengar på ett armband i receptionen vid inpassering. På så vis spar ni tid vid utpassering. 

Trivselregler
Vi uppmuntrar alla besökare att läsa igenom våra trivselregler innan ni besöker oss, se länk till vänster.

Kontantlöst
Inne i vår badanläggning är det kontant- och kreditkortslöst. Vid löst entré erhålls ett armband med 500 kr kredit som används som betalning i anläggningen. Vid utgång betalar ni eventuellt utnyttjad kredit i kassan. Det går dock bra att betala entré och krediter med kontanter och kreditkort.

Barn under 18 år har ingen kredit utan laddar istället sitt armband vid entré med valfritt värde och handlar på samma sätt. Kvarvarande värde på armbandet återfås om man säger till vid hemgång i receptionen. Armbandet används även som nyckel till skåp, samt vid in- och utpassage. Ditt armband kan endast användas en gång för in- och utpassage.

Fakturering
Vi fakturerar gärna företag och föreningar. Minsta belopp 200 kr. För fakturering krävs giltig legitimation samt rekvisition med organisationsnummer samt faktureringsadress. 

 

Större grupp?
Vill ni göra en större gruppbokning (Innefattar 12st eller fler) hör ni av er till oss på 0500-498750 eller via mail arenaskovde@skovde.se så att vi smidigare kan förbereda er ankomst.
Bokning kan göras tidigast 3 veckor innan ankoms.
Avbokningsregler gällande större grupper:
Avbokning av hel grupp senast 1 vecka innan ankomst.
Vid avbokning av enstaka platser, vänligen maila oss senast klockan 09.00 samma dag som ankomstdatum på Arenaskovde@skovde.se
Uteblir avbokning innan klockan 09.00 samma dag som ankomst så debiteras hela gruppens kostnad.

 

Värdesaker
Tänk på att ditt armband är en värdehandling. Borttappat armband ersätts med 125 kr för barn och 625 kr för vuxna. För värdesaker ansvaras ej, värdeskåp finns vid receptionen. Vi ansvarar ej för skor. Lås gärna in dina skor i ditt skåp. Vi ersätter ej badkläder.

Befrielsegrunder
Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är omfattande tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. 

Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Arena Skövde förbehåller sig rätten att hålla stängt eller justera öppettider för allmänheten vid arrangemang, tävling eller liknande.

Med reservation för ändringar.