Billingen

Här hittar du ritningar för Billingen.

Rutnät i ritningar: En ruta = 1 kvm
På översiktskartorna över fritidsområdet och Billingebacken: En ruta = 10 kvm