Välkommen till Arena Skövdes Minisim!

Nedan hittar du information om våra olika grupper för minisim. Vi ber dig som besökare att alltid läsa igenom praktisk information och bra att veta innan ni gör er anmälan.

Vårt minisim riktar sig till vattenvana barn, det vill säga barn som vågar hoppa från kanten, komma med huvudet under vattnet och ta sig till förälder som väntar i vattnet, utan flythjälp. Känner ni att barnet inte har denna vattenvana har våra föreningar lek & plask för icke vattenvana barn.

Våra kurser är väldigt populära och för att öka tillgängligheten för alla rekomenderar vi 1-2 gånger på babysim/minisim för att sedan underhålla träning på egen hand.Grupper

Minisim 1 (från 2 år)
Många övningar syftar mot säkerhet och respekt för vatten. Början till ryggsim och frisim. Börjar även träna att dyka från kanten. Ganska mycket stöd och hjälp av vuxen. Observera att en förälder deltar med barnet i bassängen.

Minisim 2 (från 3 år)
Fortsatta övningar mot säkerhet och trygghet. Simsträckan, både frisim och ryggsim, förlängs och stödet från vuxen minskar. Fortsätter att dyka från kanten och simma till vuxen. Observera att en förälder deltar med barnet i bassängen.

Minisim 3 (från 4 år)
Mer självständig simning. I den här gruppen klarar flera barn redan att simma ganska långt utan stöd och hjälp av vuxen. Frisim och ryggsim är de dominerande simsätten men vi tränar även lite på fjärilsim. Observera att en förälder deltar med barnet i bassängen.

Minisim 4 (från 4 år)
Mer självständig simning. I den här gruppen klarar barnen att simma ganska långt utan stöd och hjälp av vuxen. Frisim och ryggsim är de dominerande simsätten men vi tränar även lite på fjärilsim. Observera att en förälder deltar med barnet i bassängen. För att delta i denna grupp bör barnen klara av att simma 5 meter frisim eller ryggsim.