Tillgänglighetsguide för fritidsanläggningar

Här hittar du en komplett förteckning över tillgänglighet på Skövde kommuns fritidsanläggningar.

Graden av tillgänglighet på de anläggningar som fritidsförvaltningen sköter om skiftar. Här kan du få information om vilken tillgänglighet som finns på respektive anläggning i dagsläget.

För tillgänglighetsguide, klicka här.