Varför luktar det inte klor i anläggningen?

Vi tillsätter inget klor i vårt vatten. Istället tillsätts en saltlösning på 0,4%, och saltet tillverkar i sin tur det klor som behövs vid reningen. Detta system (tillsammans med vårt övriga reningssystem) gör att vi håller ett lågt värde av bunden klor. Bunden klor är klor som gjort sitt jobb och tagit hand om bakterier och det är bunden klor som kan orsaka stickande klorlukt i simhallar.

Datum