Kan man förboka sina platser till Upplevelsebadet?

Vi har inga förköp i dagsläget. På våra lov kommer vi att ge möjlighet att kunna köpa sin plats tillupplevelsebadet. 

Datum