Kan flera personer nyttja samma flergångerskort?

Nej. Våra flergångerskort är personliga och kan bara nyttjas av en person.

Datum