Viktig information med anledning av Coronaviruset och Covid-19

Arena Skövde följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset och covid-19. I nuläget omfattas inte simhallar av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar. Däremot följer vi regeringens rekommendation och begränsar antalet gäster som samtidigt vistas i badets olika utrymmen.

Coronavirus och badhus

Coronavirus Covid-19 tillhör en grupp som visat sig vara relativt enkel att döda. Det innebär att viruset dör i kontakt med klorerat vatten. Vi följer folkhälsomyndighetens och Svenska Badranchens direktiv och rekommendationer kring exempelvis klornivån i våra pooler och bad. Däremot kan viruset spridas i badets andra delar. Därför uppmanar vi våra besökare att stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymptom som feber, hosta, andningssvårigheter och förkylningsbesvär som halsont och snuva. Personal som känner av sjukdomssymptom håller sig hemma. (Källa: Svenska Badbranschföreningen).

Vad gör vi?

 • Vi anpassar antalet gäster som samtidigt vistas i anläggningen även om bad inte omfattas av beslutet.

 • Vår relaxavdelning Aqua Vitalis håller öppet med begränsat antal platser.

 • Ångbastun på Aqua Vitalis håller stängt och vi ställer in våra aufgussittningar tillsvidare. 

 • Alla våra medarbetare har fått tydlig information om vikten av god handhygien i samband med gästkontakt, köksarbete, städning, toalettbesök, måltider och övriga arbetsuppgifter.

 • Personal som känner av sjukdomssymptom håller sig hemma.

 • Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad samt vikten av god handhygien.

 • Vi håller en ännu högre frekvens på städning i våra lokaler. Regelbunden städning sker av dörrhandtag, kranar och andra frekvent använda ytor.

 • Vi försöker få ett bra genomflöde i de olika lokaler och omklädningsrum vi har för att det inte ska vistas för många i samma utrymme samtidigt.

 • Vår samarbetspartner SBR som driver badets caféer och restauranger begränsar sina öppettider och menyer. 

 

Vad kan du göra?

Stanna hemma vid sjukdom
Är du det minsta sjuk eller uppvisar minsta tecken på symptom som feber, hosta, andningssvårigheter och förkylningsbesvär som halsont och snuva ber vi dig att stanna hemma.

Stanna hemma efter resa
Har du varit i ett riskområde, ber vi dig att vänta med att besöka oss minst två veckor efter hemresa, både för din egen och för våra övriga gästers skull. Om du har rest till andra platser i världen, rekommenderar vi att du är hemma några dagar innan du besöker oss.

När du besöker oss
Vi ber dig som besökare att ta ansvar och visa hänsyn gentemot andra besökare och personal genom att alltid:

 • Duscha och tvätta håret före bad

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.

 • Håll rekommenderat avstånd till andra sällskap.

Tack för att du tar hänsyn och visar omtanke för andra gäster samt personal. Vi vidtar dessa åtgärder i syfte att skydda våra gäster och stoppa smittspridningen.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar