Begränsad framkomlighet till vår parkering

Från och med augusti pågår ombyggnation av rondell utanför Arena Skövde (Vadsbovägen). Detta medför begränsad framkomlighet till vår parkering.

Vänligen följ skyltning Arena Skövde parkering från Hallenbergsrondellen och Badhusrondellen.

Läs mer om ombyggnation av rondell Vadsbovägen här.