Rehabomklädning 23/3-2019

Den 23/3-2019 utgår Rehabomklädningsrummen för allmänheten.

Simtävlingen den 23/3 2019 kommer att använda rehabomklädningsrummen.
Därav kommer dessa omklädningsrum vara avstängda för allmänheten denna dag.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar