Nya öppettider och möjlighet att köpa platser online till Upplevelsebadet!

Nu öppnar vi äntligen möjlighet till onlineköp av biljetter till Upplevelsebadet på Arena Skövde. I samband med ett nytt förköpssystem ändras också rutinerna för inträde i Upplevelsebadet i syfte att minska onödig köbildning. Var vänlig läs igenom informationen inför ert besök på Arena Skövde.


Det finns bokningsbara pass i olika tidsintervaller på vår webbiljettsida. De nya intervalltiderna innebär att vi får ett jämnare flöde av besökare i entrén, omklädningsrum samt duschrum och kan undvika onödig trängsel och köbildning. Vid köp online tillkommer en extern serviceavgift.

Förköp

Som besökare köper du biljetter till ett särskilt klockslag för inträde och kan känna dig trygg med att antalet besökare som anländer samtidigt är begränsat. Barn ej fyllda 3 år behöver ingen biljett. Läs noga vad som gäller vid just Ditt aktuella bokningsdatum på vår webbiljettsida.

Vid ankomst löses biljetten in i badets reception den aktuella dagen. Ange ditt bokningsnummer och det namn bokningen är gjord i.  

Biljetten gäller som betalning för 1 person i badentré till Upplevelsebadet för aktuellt inköpsdatum. Biljetten går inte att byta in mot kontanter, återköpas eller förnyas på grund av att den inte utnyttjats eller passerat giltighetsdatum. Förstörd eller förlorad biljett ersätts inte. Vid onlineköp betraktas biljetten som köpt och extern serviceavgift tillkommer. 

Det nya kösystemet tillämpas även för dropin-besök. Dropin- och förköpta platser plockas från samma kvot. Det innebär att om en specifik tid för inpassering är fullbokad online finns inga dropin-platser tillgängliga just den tiden. Därför kan besökare som anländer utan förköpt biljett komma att få vänta med inpassering till Upplevelsebadets nästa lediga inpasseringstid.


Befrielsegrunder

Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål. Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Med reservation för ändringar.

Allt om öppettider, priser och förköp hittas här!