Nya öppettider och möjlighet att köpa platser online till Upplevelsebadet!

Nu öppnar vi äntligen möjlighet till onlineköp av biljetter till Upplevelsebadet på Arena Skövde. I samband med ett nytt förköpssystem ändras också rutinerna för inträde i Upplevelsebadet i syfte att minska onödig köbildning. Var vänlig läs igenom informationen inför ert besök på Arena Skövde.


Från och med onsdag 12 augusti gäller de första förköpta platserna till Upplevelsebadet. Förköp av plats till specifik dag och tid kommer att finnas tillgänglig två dagar i förväg. Det innebär att onsdagens platser finns tillgängliga att köpa online redan nu. På tisdagar släpps biljetter till torsdagars platser osv. Vid köp online tillkommer extern serviceavgift.

I samband med att vi öppnar upp möjlighet att köpa platser online ändrar vi också rutinerna för insläpp till Upplevelsebadet. De tidigare öppettiderna gällande två pass per dag utgår. Upplevelsebadet håller öppet hela dagen och inträdet delas upp i ett antal intervall med jämna mellanrum för inpassering. Din inpasseringstid är giltig från det klockslag som står på din biljett och 20 minuter fram. Du är välkommen att stanna på Upplevelsebadet resten av dagen. De nya intervalltiderna innebär att vi får ett jämnare flöde av besökare i entrén, omklädningsrum samt duschrum och kan undvika onödig köbildning.


Förköp & tid för inträde

Som besökare köper du biljetter till ett särskilt klockslag för inträde och kan känna dig trygg med att antalet besökare som anländer samtidigt är begränsat. Inpasseringstiden är giltig inom 20 minuter efter köpt klockslag. Köper du till exempel biljetter till kl. 10.00 behöver du anlända till vår reception senast kl. 10.20 för att i god tid vara inne i upplevelsebadet innan nästa inpasseringstid startar. Vid ankomst anger du ditt bokningsnummer samt vilket namn bokningen är gjord i.
Barn ej fyllda 3 år behöver ingen biljett.

Drop-in

Det nya kösystemet tillämpas även för alla drop-in-besök. Alla drop-in- och förköpta platser plockas från samma kvot. Det innebär att om en specifik tid för inpassering är fullbokad online finns inga drop-in-platser tillgängliga just den tiden. Därför kan besökare som anländer utan förköpt biljett komma att få vänta med inpassering till Upplevelsebadets nästa lediga inpasseringstid.

 

Befrielsegrunder Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Med reservation för ändringar.

Allt om öppettider, priser och förköp hittas här!

 

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar