Nu öppnar vi Upplevelsebadet och Billingebadet med omsorg!

Måndag 29 juni öppnar upplevelsebadet efter att ha varit stängt en längre tid. Det blir också en efterlängtad säsongspremiär för Billingebadet. Det är viktigt att alla gäster samt personal tar hänsyn till rådande läge kring coronaviruset och att vi omsorgsfullt följer de riktlinjer som gäller.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer och anpassar antalet gäster utifrån att det ska vara lätt att hålla avstånd. Vi har även personal på plats som påminner och hjälper våra gäster att hålla avstånd. Det finns skyltar som påminner alla gäster att hålla avstånd. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och att vi hjälper varandra att vara noggranna. Vi ber också att alla som känner minsta sjukdomssymptom som feber, hosta, andningssvårigheter eller förkylningsbesvär så som halsont och snuva väntar med att besöka oss. 

Vårt ansvar

Vi vill att du ska känna dig trygg med att besöka Arena Skövde och Billingebadet. Alla våra medarbetare har fått tydlig information om vikten av god handhygien i samband med gästkontakt, köksarbete, städning, toalettbesök, måltider och övriga arbetsuppgifter. Personal som känner av sjukdomssymptom håller sig hemma. Vi informerar våra gäster om hur viktigt det är att duscha före bad samt vikten av god handhygien. Vi håller en ännu högre frekvens på städning i våra lokaler. Regelbunden städning och desinficering sker av dörrhandtag, kranar, sittplatser, bord och andra frekvent använda ytor. Vi följer folkhälsomyndighetens och Svenska Badranchens direktiv och rekommendationer kring klornivån i våra pooler och bad. 

Det ska vara lätt att hålla avstånd till varandra därför kan det hända att personalen anser att det för tillfället är fullt på anläggningen. Nya besökare ombeds då att vänta tills befintliga besökare lämnat anläggningen. Vi ber också att ni även kommer ihåg att hålla avstånd vid eventuell köbildning och visar hänsyn mot varandra. Detta är en ny situation för oss alla men genom att hjälpas åt och ta hand om varandra hoppas vi på att få en härlig sommarsäsong tillsammans. 

Arena Skövde upplevelsebad:
Måndag den 29/6 börjar uppstart av badcafe med servering.
Begränsad öppethållande och utbud av förtäring vid uppstart.
Möjlighet att ta med egen förtäring och fika finns. 

Välkommen till Arena Skövde och Billingebadet!

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar