[Nyheter]

Information vid vinterväder

Av säkerhetsskäl kan Vildforsen samt utomhuspoolen hållas stängda vid för låga temperaturer.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar