Med anledning av nya restriktioner Covid-19, 2020

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat om skärpta råd i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen.

Från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland:

"Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek."

Mer information finns på Västra Götalandsregionens eller Folkhälsomyndighetens hemsidor.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen.

Förköpta inträdesbiljetter kommer att betalas tillbaka till respektive kontokort/betalkort för de gäster som väljer att inte besöka oss (exklusive serviceavgift). Återbetalningen sker av extern part och viss fördröjning kan uppstå. Återbetalningen sker automatiskt.

Mer information kommer att finnas på vår hemsida 30 oktober.