[Nyheter]

Aqua Vitalis

Under Bastu Experience tillfällena stänger Aqua Vitalis kl.16:00

Datum då Aqua Vitalis stänger kl.16:00

24 februari
9 mars
23 mars
6 april

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar