Öppettider & priser för Barnbassängen

Här hittar du allmänhetens öppettider samt priser för vår barnbassäng. Övriga tider är bassängen upptagen (simskolor).


ÖPPETTIDER FÖR BARNBASSÄNGEN*


MÅNDAG             
13:00 – 16:30

TISDAG               13:00 – 21:00

ONSDAG             13:00 – 16:30

TORSDAG           13:00 – 21:00

FREDAG              13:00 – 16:30

LÖRDAG             11:00 – 15:00

SÖNDAG             12:00 – 15:00


*AVVIKANDE ÖPPETTIDER FÖR BARNBASSÄNGEN


29 maj-4 juni (Underhåll)    STÄNGT

TISDAG 6 juni                                     09:00 – 18:00

FREDAG 23 juni (Mids. afton)    09:00 – 13:00

LÖRDAG 24 juni (Mids. dagen)  11:00 – 18:00


Öppettid inkluderar dusch och ombytestid.
 PRISER FÖR BARNBASSÄNGEN

BARN 0-2 ÅR

Enkelbiljett:                  Gratis inträde

BARN 3-9 ÅR

Enkelbiljett:                  35 kr
12-kort*:                          350 kr

BARN 10-17 ÅR

Enkelbiljett:                 55 kr
12-kort*:                        450 kr

VUXEN 18+ ÅR

Enkelbiljett:                 65 kr
12-kort*:                        500 kr
Årskort**:                      2100 kr

Icke simkunniga personer och barn under 12 år* ska vara i simkunnig badande vuxens sällskap.

*Giltighetstid 2 år och återbetalas ej. Kort köpta under år 2022 säljs under de förutsättningar med de restriktioner och föreskrifter som gäller under Covid-19 pandemin. Förlängning eller återbetalning av kort utförs inte. Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr. Våra 12-kort är personliga och gäller i två år från inköpsdatum. 

**Årskort är personliga och gäller ett år från inköpsdatum. Återbetalas ej. Kort köpta under år 2022 säljs under de förutsättningar med de restriktioner och föreskrifter som gäller under Covid-19 pandemin. Förlängning eller återbetalning av kort utförs inte. Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr. 

Vi förbehåller oss rätten att stänga vissa attraktioner vid oförutsedda händelser, reparationsarbeten och ogynnsam väderlek (entrékostnad återbetalas ej i dessa fall).

Med reservation för ändringar.