Öppettider & priser för Barnbassängen

Här hittar du allmänhetens öppettider samt priser för vår barnbassäng.


ÖPPETTIDER FÖR BARNBASSÄNGEN
(fd undervisningsbassäng)


MÅNDAG             
13:00 – 16:30

TISDAG               13:00 – 21:00

ONSDAG             13:00 – 16:30

TORSDAG           13:00 – 21:00

FREDAG              13:00 – 16:30

LÖRDAG             11:00 – 15:00

SÖNDAG             12:00 – 15:00

Öppettid inkluderar dusch och ombytestid. PRISER FÖR BARNBASSÄNGEN
(fd undervisningsbassäng)


BARN 0-2 ÅR


Enkelbiljett:                  Gratis inträde

BARN 3-9 ÅR

Enkelbiljett:                  35 kr
12-kor*:                          350 kr

BARN 10-17 ÅR

Enkelbiljett:                 55 kr
12-kort*:                        450 kr

VUXEN 18+ ÅR

Enkelbiljett:                 65 kr
12-kort*:                        500 kr
Årskort**:                      2100 kr

Icke simkunniga personer och barn under 12 år* ska vara i simkunnig badande vuxens sällskap.

*Giltighetstid 2 år och återbetalas ej. Kort köpta under år 2022 säljs under de förutsättningar med de restriktioner och föreskrifter som gäller under Covid-19 pandemin. Förlängning eller återbetalning av kort utförs inte. Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr. Våra 12-kort är personliga och gäller i två år från inköpsdatum. 

**Årskort är personliga och gäller ett år från inköpsdatum. Återbetalas ej. Kort köpta under år 2022 säljs under de förutsättningar med de restriktioner och föreskrifter som gäller under Covid-19 pandemin. Förlängning eller återbetalning av kort utförs inte. Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr. 

Vi förbehåller oss rätten att stänga vissa attraktioner vid oförutsedda händelser, reparationsarbeten och ogynnsam väderlek (entrékostnad återbetalas ej i dessa fall).

Med reservation för ändringar.