Bra att veta

Läs gärna igenom denna sida innan ditt besök.

Åldersgräns
Det är 18-års gräns på Aqua Vitalis. Ungdomar 12-17 år är välkomna i vuxens sällskap utvalda dagar (se öppettider & priser).

Kontantlöst
Inne i vår badanläggning  är det kontant och kreditkortslöst. Vid löst entré erhålls ett armband med 500 kr kredit som används som betalning i anläggningen. Vid utgång betalar ni eventuellt utnyttjad kredit i kassan. Det går dock bra att betala att betala entré och krediter med kontanter och kreditkort. Armbandet används även som nyckel till skåp, samt vid in- och utpassage.

Du får låna...
en bastuhandduk och en badrock under ditt besök att ha på relaxavdelningen. Ha gärna på dig din badrock när du njuter av en bit mat i vår lounge. Du behöver ta med en handduk för dusch efter ditt besök.

Trivselregler
Vi uppmuntrar alla besökare till Aqua Vitalis att läsa igenom våra trivselregler innan ni besöker oss, se länk till vänster.

Fakturering
Vi fakturerar företag och föreningar, men inte på belopp under 200 kr. För fakturering krävs giltig legitimation samt rekvisition med organisationsnummer samt faktureringsadress. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Ledsagare och assistenter
Ledsagare eller personliga assistenter följer med brukaren in i badet utan att betala entré. Vi ber er att ta med ett intyg på att man är anställd som ledsagare eller assistent.

Stor grupp?
Är ni en grupp på fler än 20 personer får ni gärna höra av er i förväg så vi kan förbereda er ankomst.
Tänk på att om en person ska stå för hela gruppens förtäring kan ni ladda på pengar på ett armband i receptionen vid inpassering. På så vis spar ni tid vid utpassering.

Värdesaker
Tänk på att ditt armband är en värdehandling. Borttappat armband ersätts med 625 kr för vuxna med kredit). Spara ditt kvitto för uppvisande av eventuellt kredit köp. För värdesaker ansvaras ej, värdeskåp finns vid receptionen. Vi ansvarar ej för skor. Lås gärna in dina skor i ditt skåp. Vi ersätter ej badkläder.

Befrielsegrunder
Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Med reservation för ändringar.

Tänk på att påbörja din hemgång i god tid då ni är många som vill duscha och byta om samtidigt.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar