Öppettider & Priser

Vi följer regeringens beslut och begränsar antalet personer som samtidigt vistas på Aqua Vitalis till max 50 stycken inklusive personal. Under rådande omständigheter är ångbastun avstängd och våra aufgussittningar utgår. 

 

klockaOrdinarie öppettider

Måndag - Torsdag* 12.00-21.00    
Fredag**** 12.00-21.00    
Lördag** 10.00-14.00 15.00-19.00  
Söndag*** 10.00-18.00    

 

**** Ändrade öppettidet på fredagar. Aqua Vitalis är öppet 12.00-21.00. Det vill säga endast ett bokningabart pass just nu. Serveringen är öppen från kl. 14.00.

 18-års gräns. Ungdomar 12-17 är välkomna i vuxens sällskap utvalda dagar (se nedan).
Öppettiderna inkluderar dusch och ombytestid.

* Tjejtisdag på Aqua Vitalis, första tisdagen i varje månad.
** Två bokningsbara pass (varje pass inkluderar dusch och ombytestid). På fredagar pass 12.00-16.00, lite lugnare för dig som vill ha tid för återhämtning.
*** Ungdomar 12-17 år, är välkomna i vuxens sällskap.


 

pris biljettOrdinarie priser Aqua Vitalis

  Lågtryck*  Högtryck 12-kort***
12-17 år**  - 190 kr  1 900 kr
18 år-  220kr 250 kr 2 500 kr

 

Du har möjlighet att hyra stor badhandduk för 35 kr (i entrépris ingår lån av badrock samt bastuhandduk).

Förköpsavgift tillkommer vid köp via nätet med 20 kr (ej vid bokning).

* Ankomst måndag - torsdag före kl 14.00 och ej på skollov

** Ungdomar 12-17 år, är välkomna på söndagar. 

***Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr

Priserna gäller heldag (ej fredagar och lördagar då bokning sker för förmiddag/eftermiddag.

Vi förbehåller oss rätten att stänga vissa attraktioner vid oförutsedda händelser, reparationsarbeten och ogynnsam väderlek (entrékostnad återbetalas ej i dessa fall).

Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel beträffande priser och öppettider. 


Köp plats

Du kan nu betala/boka din plats till Aqua Vitalis direkt via hemsidan.
För att vara säker på att få plats rekommenderar vi att du köper/bokar din plats via länken till höger.

Har du problem med betalningen klicka här för mer information

Förlorat armband ersätts med 625 kr för vuxen (med kredit). Spara ditt kvitto för uppvisande av eventuellt kredit köp.

Våra 12-kort är personliga och gäller i två år från inköpsdatum. Återbetalas ej.
Våra presentkort är giltiga i två år från inköpsdatum. Hela beloppet måste nyttjas inom två år för att inte förfalla. Förlorat presentkort ersätts ej.

Ej simkunniga personer måste ha simkunnig badande vuxen i sällskap.

Ledsagare och assistenter
Ledsagare eller personliga assistenter följer med brukaren in i badet utan att betala entré. Vi ber er att ta med ett intyg på att man är anställd som ledsagare eller assistent.

Fakturering
Vi fakturerar företag och föreningar, men inte på belopp under 200 kr. För fakturering krävs giltig legitimation samt rekvisition med organisationsnummer samt faktureringsadress. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Tänk på att om en person ska stå för hela gruppens förtäring kan ni ladda på pengar på ett armband i receptionen vid inpassering. På så vis spar ni tid vid utpassering.

Befrielsegrunder
Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. 

Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Med reservation för ändringar.

Länkar

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar